TT Assen 2014

TT-AssenVoorafgaand aan de TT te Assen kondigt de Burgemeester van Assen een noodverordening af. In de tekst staat: “Het is verboden om, in het bij deze verordening aangewezen gebied op wegen en andere openbare plaatsen, zich te manifesteren als zijnde lid van een zogenaamde Outlaw Motorcycle Gang door het dragen van kenmerkende kleding (motorjas met emblemen) of kenmerkende uitrusting en/of meegebrachte voorwerpen (full colour).”

Namens de Veterans MC wordt bezwaar en beroep aangetekend. De Burgemeester van Assen claimt dat het een Algemeen Verbindend Voorschrift (AVV) betreft en dat hierdoor de bestuursrechter niet bevoegd is.

Veterans MC beargumenteren allereerst dat een noodverordening op basis van een landelijk beleid zonder wettelijke basis een middel is dat buiten proporties is en een misbruik van bevoegdheden. Ten aanzien van de ontvankelijkheid laat de Veterans MC weten dat een beleid tegen een klein aantal leden van motorclubs geen Algemeen Verbindend karakter heeft. De uitvoering van het beleid en het karakter van een AVV sluiten elkaar uit.

De rechter vonnist “niet ontvankelijk” en de zaak werd aan de Raad van State voorgelegd.

RaadVanStateOok de Raad van State is, na betaling van 496 euro, erg kort. Geen zitting, geen podium om ons verhaal te doen, alleen een kort briefje waarin staat te lezen: “Het betreft een algemene en abstracte regel, die zich zonder nadere normering voor herhaalde concrete toepassing leent en is gericht tot een open groep van personen.“.

Het probleem zit hem in de passages “algemene regel” en “een open groep van personen” waarvan natuurlijk geen sprake is. Verzet wordt overwogen omdat niet juist is geïnterpreteerd.

Dit bericht is geplaatst in 1% Foundation. Bookmark de permalink.