Belastingdienst

belastingdienstIn 2013 en 2014 behandelen we in totaal 17 bezwaarzaken bij de belastingdienst. Uit de vele zaken en controles is op te maken dat er een bijzondere aandacht is voor motorclubs en leden van motorclubs. Een medewerker van de belastingdienst erkent dit ook tijdens een van de procedures.

11 bezwaren worden ingewilligd of cijfermatig gevolgd. Bij 6 zaken wordt “niet ontvankelijk” geclaimd en is de tussenkomst van de bestuursrechter nodig. In alle 6 gevallen beslist de bestuursrechter dat de zaken wel ontvankelijk zijn en de belastingdienst wijst uiteindelijk de bezwaren toe.

Belastingzaken zijn erg lastig omdat de belastingdienst, zoals wij dat noemen, de “bewijslast om mag draaien”. Daar waar in het Nederlands recht altijd de eiser moet bewijzen kan de belastingdienst beweren en moet de burger bewijzen dat het niet klopt. Dit maakt belastingzaken tot een gewillig gereedschap voor dit beleid.

Dit bericht is geplaatst in 1% Foundation. Bookmark de permalink.